arrow check clip close drawing fb gerb gp info map screen step1 step2 step3 tw vk

Тут можна переглядати зареєстровані правопорушення за обраними вами параметрами: місто, тематика, статус порушення тощо

Місто/область

ВНЗ (якщо обрано місто чи область)

Тематика

Власність ВНЗ

Тип порушення

Поточний статус

Зареєстровано порушень: 338

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інтелектуальна власність та плагіат

Місто/область

Київ

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією сайту «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях», в дисертації Ємельянко Є.О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії, яка працює наразі в Запорізькому національному технічному університеті, виявлено масивний плагіат. Дисертацію було заплановано до захисту 28 листопада 2017 р. у спецраді Д 26.053.16 Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, але знято з захисту у зв’язку з повідомленням про плагіат.
Відповідно до положень статті 6 ЗУ ’’Про вищу освіту’’ виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома.
http://bit.ly/profrights362

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інтелектуальна власність та плагіат

Місто/область

Київ

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією сайту «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях», в дисертації Білоус А.О. на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, що була аспіранткою Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, виявлено плагіат. Спецрадою Д 26.001.27 Київського національного університету ім. Т. Шевченка 18 грудня 2017 р. здобувачу було присвоєно, одноголосним голосуванням, науковий ступінь кандидата філософських наук.
Відповідно до положень статті 6 ЗУ ’’Про вищу освіту’’ виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома.
http://bit.ly/profrights362
http://bit.ly/profrights364

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Інтелектуальна власність та плагіат

Місто/область

Харків

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією сайту «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях», в дисертації Романкової Л.М. на здобуття наукового ступеня доктора філософії, яка працює наразі в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника, виявлено масивний плагіат. Спецрадою Д 64.053.07 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 7 грудня 2017 р. здобувачу було присвоєно науковий ступінь доктора філософських наук.
Відповідно до положень статті 6 ЗУ ’’Про вищу освіту’’ виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома.
http://bit.ly/profrights362
http://bit.ly/profrights363

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інтелектуальна власність та плагіат

Місто/область

Київ

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За повідомленням ГО «ТРОН» і антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» від 24 лютого 2018 року, на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному педагогічному університеті імені М.Драгоманова була захищена дисертація здобувача Неживої Ольги Миколаївни на тему "Феномен освітньої політики в контексті цивілізаційного процесу". Згідно з аналізом представника ініціативи «Дисергейт», зазначена дисертація містить значні запозичення тексту без належного цитування. Такі дії містять ознаки порушення, що згідно із статтею 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права" вважається плагіатом.
http://bit.ly/profrights361
http://bit.ly/profrights360

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Інтелектуальна власність та плагіат

Місто/область

Харків

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За повідомленням ГО «ТРОН» і антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» від 24 лютого 2018 року, у на засіданні спеціалізованої вченої ради у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди була захищена дисертація здобувача Погасій Лілії Петрівни на тему "Онтоантропологічні опції мови у сучасній культурі". Згідно з аналізом представника ініціативи «Дисергейт», зазначена дисертація містить значні запозичення тексту без належного цитування. Такі дії містять ознаки порушення, що згідно із статтею 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права" вважається плагіатом.
http://bit.ly/profrights360
http://bit.ly/profrights360_1

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Інтелектуальна власність та плагіат

Місто/область

Київ

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За повідомленням члена громадської ініціативи «Дисергейт», доктора філософських наук Тетяни Пархоменко, 28 лютого 2017 року громадянин Республіки Польща Ян Богдан Войдила у спецраді Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти (назва: "Особливості гуманітарно-світоглядної підготовки інженерних кадрів (україно-польський досвід)"). Згідно з аналізом дослідниці, зазначена дисертація містить значні запозичення текстів інших авторів без зазначення їх авторства. Такі дії місять ознаки порушення, що згідно із статтею 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права" вважається плагіатом.
http://bit.ly/profrights359

Національна академія управління

Інтелектуальна власність та плагіат

Місто/область

Київ

Власність

приватна

Порушення

Не виправлено

За повідомленням С. Благодетєлєвої-Вовк, голови ГО «ТРОН» і координаторки антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук В. Сержанова, що є деканом економічного факультету Ужгородського національного університету, містить академічний плагіат. Дисертація була захищена 31 січня 2019 року у спецраді Національної академії управління.
У дисертаційній роботі В. Сержанова використано чотири інфографіки аналітичного порталу «Слова і Діла», а також інфографіку інформагентства «РБК-Україна» із відрізаними логотипами, що свідчить про умисний і свідомий намір крадіжки. Останні підтвердили інформацію про плагіат інфографіки.
Окрім того, монографія дисертації В. Сержанова надійшла до фонду Одеської наукової бібліотеки 6 лютого 2019 року, тобто, вже після захисту, що є порушенням вимог, зазначених у «Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук» Наказу №1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17.10.2012р.
http://bit.ly/profrights357
http://bit.ly/profrights358

Сумський національний аграрний університет

Інтелектуальна власність та плагіат

Місто/область

Сумська область

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією сайту «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» дисертація Кліщової Ж.Є., що була аспіранткою Сумського національного аграрного університету, на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук, захищена 30 листопада 2018 року, містить значні запозичення тексту, що згідно із статтею 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» вважається плагіатом.
Відповідно до положень статті 6 ЗУ ’’Про вищу освіту’’ виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома.
http://bit.ly/profrights356

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

Інтелектуальна власність та плагіат

Місто/область

Львів

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією сайту «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук Фотіної Г.А., професорки кафедри епізоотології та паразитології Сумського національного аграрного університету містить значні запозичення тексту, що згідно із статтею 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» вважається плагіатом.
Відповідно до положень статті 6 ЗУ ’’Про вищу освіту’’ виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома.
http://bit.ly/profrights355

Харківська державна зооветеринарна академія

Екзамени та заліки

Місто/область

Харківська область

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, оприлюдненої 19 вересня 2017, Дергачівський районний суд Харківської області визнав доведеною винуватість співробітниці Харківської державної зооветеринарної академії (ХДЗВА) у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 369-2 ч.2 КК України.
У червні 2017 студент ХДЗВА звернувся до даної співробітниці, працюючої у відділі заочного та дистанційного навчання, з проханням вирішити питання про можливість здачі ним заліків та екзаменів з предметів за 2016/2017 навчальний рік та переведення на 2 курс навчання. Під час розмови остання пояснила студенту, що вона, як працівник даного закладу, використовуючи свої особисті зв'язки із викладацьким складом ХДЗВА може вплинути на останній для прийняття ним рішення щодо здачі студентом заліків та іспитів за 2016/2017 навчальний рік. Діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення противоправним шляхом, запропонувала студенту надати їй неправомірну вигоду у сумі 3000 грн. за здійснення вказаного впливу. Студент погодився і пізніше передав вказану суму співробітниці.
Судом було призначене покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих доходів громадян.
http://bit.ly/profrights354

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Вступ до ВНЗ

Місто/область

Харків

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, оприлюдненої 26 жовтня 2017, Київський районний суд м. Харкова визнав доведеною винуватість працівника Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 369-2 ч.2 КК України.
Судом встановлено, що даний працівник діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного незаконного збагачення протиправним шляхом, дізнавшись про бажання особи здобути повну вищу освіту за технічною спеціальністю висловив прохання надати йому неправомірну вигоду у сумі 500 доларів США за вирішення питання щодо здобуття особою повної вищої освіти за технічною спеціальністю за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Не отримавши згоди на передання вказаної суми, висловив особі прохання надати грошову суму 200 доларів США, а також неправомірну вигоду у вигляді звільнення від боргового зобов'язання аналогічного розміру, що малося у іншої особи перед членом приймальної комісії та директором центру заочного навчання Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова (ХНУМГ) за вплив на прийняття останнім рішення про зарахування особи на навчання до вказаного ЗВО за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Отримавши згоду на надання вказаної неправомірної вигоди, даний працівник зателефонував згаданому члену приймальної комісії та попросив сприяти у вступі особи до ХНУМГ, на що отримав згоду. Пізніше працівник отримав від особи неправомірну вигоду у повному зазначеному обсязі.
Судом було призначено покарання в сумі 17 000 грн в дохід держави.
http://bit.ly/profrights353

Національний гірничий університет

Екзамени та заліки

Місто/область

Дніпро

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, оприлюдненої 2 травня 2018 року, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська визнав доведеною винуватість працівниці ДВНЗ «Національний гірничий університет» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.
Дана працівниця, маючи злочинний намір на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, повідомила студента заочної форми навчання юридичного факультету даного ЗВО, що для безперешкодного складання сесії, а саме іспитів та заліків, йому необхідно сплатити їй грошові кошти у сумі 4500 гривень та 200 гривень за захист курсової роботи. За її словами, вказані кошти були їй необхідні для впливу на завідувача однієї із кафедр ЗВО. Невдовзі студент передав працівниці вказані кошти.
Судом було призначено покарання у виді штрафу в дохід держави у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
http://bit.ly/profrights351

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут

Екзамени та заліки

Місто/область

Харків

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, оприлюдненої 20 листопада 2017 року, Київський районний суд м. Харкова визнав доведеною винуватість працівника Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.
Коли у липні 2017 до працівника звернувся студент даного ЗВО з метою вирішення питання про можливість здачі екзаменів з навчальних дисциплін за 2016/2017 навчальний рік, він сказав, що як працівник навчального закладу, використовуючи свої особисті зв'язки із викладацьким складом НТУ «ХПІ» та власний авторитет може вплинути на вказаний викладацький склад для прийняття ними рішення щодо здачі екзаменів з навчальних дисциплін за 2016/2017 навчальний рік. Після цього діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення противоправним шляхом, запропонував студенту надати йому за це неправомірну вигоду у сумі 2400 грн. Розуміючи, що самостійно здати екзамени з навчальних дисциплін не зможе, студент погодився на пропозицію. Працівник був затриманий слідчим під час передачі коштів.
Судом було призначено покарання у виді штрафу в дохід держави у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
http://bit.ly/profrights350

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Екзамени та заліки

Місто/область

Тернопільська область

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, оприлюдненої 11 липня 2018 року, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області визнав доведеною винуватість працівника Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.
Даний працівник, діючи умисно, з корисливих мотивів, повідомив студенту даного ЗВО про те, що у разі передачі йому неправомірної вигоди в сумі 3000 грн. він зможе вплинути на членів державної екзаменаційної комісії через одного з її членів з метою сприяння в успішній здачі студентом державного екзамену, на що останній погодився. Невдовзі працівник одержав від студента неправомірну вигоду в сумі 3000 грн. за вчинення вищевказаного впливу для досягнення наведеної мети.
Судом було призначено покарання у виді штрафу в розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
http://bit.ly/profrights349

Класичний приватний університет

Екзамени та заліки

Місто/область

Запорізька область

Власність

приватна

Порушення

Не виправлено

09 січня 2018 року, за повідомленням прокуратури, правоохоронці затримали завідуючу однієї з кафедр Класичного приватного університету за отримання хабара розміром 200 доларів США. Кошти вимагались за успішний захист магістрської дипломної роботи та отримання заліку. Станом на 19.03.18 прокуратурою Запорізької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.368-3 КК України стосовно завідуючої однієї з кафедр Класичного приватного університету. Обвинувальний акт скеровано до Жовтневого районного суду Запоріжжя для розгляду. http://bit.ly/profrights324

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Вступ до ВНЗ

Місто/область

Полтавська область

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

31 липня 2017 року, за повідомленнями ЗМІ, правоохоронці затримали секретаря деканату Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка під час отримання частини хабара від абітурієнта у розмірі 14 тис. гривень за вступ до вищевказанного ВНЗ. За фактом секретарю оголошено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою) КК України. Триває досудове розслідування. http://bit.ly/profrights320

Запорізький національний технічний університет

Екзамени та заліки

Місто/область

Запорізька область

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 9 лютого 2018 року завідуючій кафедри обліку і оподаткування Запорізького національного технічного університету було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Працівниця освіти вимагала і одержала неправомірну вигоду від студента заочної форми навчання в розмірі 8 000 гривень за здачу курсової роботи та екзаменів з декількох дисциплін. Завідуючій кафедри загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
http://bit.ly/profrights348

Міжнародна академія екології та медицини

Вступ до ВНЗ

Місто/область

Київ

Власність

приватна

Порушення

Не виправлено

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 2 березня 2018 року правоохоронці затримали проректора з навчально-методичної роботи приватної Міжнародної академії екології та медицини (м.Київ). Слідчі затримали проректора в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання ним від громадянина 3 тисяч доларів США за вступ до навчального закладу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Працівнику освіти загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
http://bit.ly/profrights347

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Екзамени та заліки

Місто/область

Черкаська область

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 14 березня 2018 року завідуючій, доценці кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Працівниця освіти вимагала і одержала неправомірну вигоду від студента в розмірі 3 500 гривень за здачу сесії за 2017-2018 навчальний рік. Завідуючій кафедри загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
http://bit.ly/profrights346

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Екзамени та заліки

Місто/область

Харків

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, оприлюдненої 15 лютого 2019 року, Дзержинський районний суд м. Харкова ухвалив застосувати відносно працівника медичного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Даний працівник є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Переслідуючи злочинний намір, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе від студентів першого курсу магістратури денної форми навчання медичного факультету, даний працівник декілька разів не давав змоги студентам факультету самостійно здати модуль з дисципліни, яку на той час викладав, в тому числі шляхом ненадання останнім достатнього часу для підготовки до відповідей. Після того, як два студенти декілька разів не здали вказаний модуль, серед студентів поширилися чутки про те, що за успішну здачу цього модуля працівник вимагає неправомірну вигоду в розмірі 100 доларів США з кожного студента, або останній просто не дасть змоги студентам успішно здати вказану дисципліну.
Так як за неуспішну здачу модулів студентів можуть відрахувати із навчального закладу, один із студентів порадившись зі своєю близькою подругою та її матір'ю, попросив останню поспілкуватись з працівником з метою надання можливості самостійно здати цей модуль. В ході зустрічі останній повідомив, що здати модуль із вищевказаної дисципліни можливо лише за умови грошової винагороди. В подальшому, усвідомлюючи, що він вже не обіймає попередню посаду у ХНУ ім. Каразіна у зв’язку із звільненням, працівник ще раз зустрівся із згаданою особою і повідомив, що успішна здача модулю коштуватиме 110 доларів США одному студенту та 120 доларів – іншому. Працівник був затриманий після отримання ним неправомірної вигоди в розмірі 6260 гривень під час наступної зустрічі з особою.
Відповідальність, передбачена статтею, — покарання у виді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
http://bit.ly/profrights342

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Дапя

Корупція

Місто/область

Луганська область

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, оприлюдненої 11 лютого 2019 року, Сєвєродонецький міський суд Луганської області ухвалив відсторонити працівника Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, від посади яку він обіймає у ЗВО строком на два місяці. Даний працівник є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України, а саме в одержанні працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник в установі в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
В листопаді 2018 року, даний працівник при особистій зустрічі зі студенткою даного учбового закладу повідомив останню про те, що вона не буде допущена до захисту переддипломної роботи, а також до захисту магістерської дипломної роботи, у зв'язку з низькою успішністю, та в подальшому з даного учбового закладу буде відрахована. Працівник повідомив, що для успішного захисту даних робіт остання повинна надати йому неправомірну вигоду у розмірі 400 доларів США. Після передачі студенткою першої частини грошових коштів працівник організував написання звіту про проходження переддипломної практики та власним підписом затвердив захист вказаної роботи та її успішне оцінювання. Також за невстановлених досудовим слідством обставин він організував написання магістерської дипломної роботи та відправив її на поштову скриньку студентки. Після отримання решти грошових коштів працівник як керівник роботи, поставив власний підпис в кваліфікаційній роботі студентки, надавши тим самим останній допуск до захисту вказаної магістерської дипломної роботи, та за невстановлених досудовим слідством обставин організував її успішний захист.
Відповідальність, передбачена статтею, — покарання у виді штрафу від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
http://bit.ly/profrigts341

Червоноградський гірничо-економічний коледж

Вступ до ВНЗ

Місто/область

Львівська область

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

21 липня 2017 року, у Львові, за повідомленням поліції Львівської області, поліція затримала під час вступної кампанії директора Червоноградського гірничо-економічного коледжу, який вимагав у абітурієнта кошти за вступ до навчального закладу.
За двісті доларів США посадовець обіцяв абітурієнту посприяти у прийомі документів та у зарахуванні його на навчання у вказаний навчальний заклад за спеціальністю, пов’язаною із комп’ютерним програмуванням.
Правоохоронці викрили посадовця під час отримання коштів. У подальшому оперативники виявили у робочому кабінеті директора та вилучили грошові готівкові кошти в сумі шістсот доларів США, походження яких з’ясовується.
Працівники слідчого управління відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) КК України.
Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. Проводиться досудове розслідування. http://bit.ly/profrights323

Сторожинецький лісовий коледж

Оплата праці

Місто/область

Чернівецька область

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, оприлюдненої 24 жовтня 2018 року, Сторожинецький районний суд Чернівецької області визнав винуватим працівника Сторожинецького лісового коледжу у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України, що полягає у внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Суд визначив, що скоєний обвинуваченим злочин відповідно до ст.12 КК України належить до категорії злочинів невеликої тяжкості.
В період з 2009-2015 рр. даний працівник будучи службовою особою, до обов’язків якої належить контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни, будучи обізнаним про відсутність працівників на роботі, підписував табелі обліку робочого часу, де були вказані відомості про перебування працівників на робочому місці, тим самим усвідомлюючи неправдивий характер відомостей зазначених в документах, підтверджував внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. В подальшому вказані табелі обліку робочого часу передавалися до бухгалтерії даного закладу у з метою нарахування вказаним особам грошових коштів за фактично не відпрацьований час, у зв’язку з чим було виплачено зайву заробітну плату в сумі 16412 грн. та зайво сплачено єдиний соціальний внесок в розмірі 5957 грн., чим завдано державі збитків на загальну суму 22370 грн.
Судом було призначено покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік. Проте на підставі ст.49 КК України суд постановив звільнити засудженого від відбування даного покарання в зв’язку із закінченням строків давності.
http://bit.ly/profrights340

Калуський політехнічний коледж

Забезпечення гуртожитком

Місто/область

Івано-Франківська область

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 15 липня 2018 року працівниками Управління захисту економіки в Івано-Франківській області спільно з слідчими поліції під процесуальним керівництвом Івано-Франківської місцевої прокуратури затримано директора Калуського політехнічного коледжу. Неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США директор вимагав та отримав за надання дозволу на проживання та реєстрацію у відомчому гуртожитку цього навчального закладу. Керівника коледжу затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому загрожує покарання, передбачене ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
http://bit.ly/profrights334_1

Полтавська державна аграрна академія

Екзамени та заліки

Місто/область

Полтавська область

Власність

державна

Порушення

Не виправлено

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, 12 червня 2018 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) за підозрою доцента кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки, в. о. заступника декана факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії. Заступник декана отримав від трьох студенток першого і другого курсів неправомірну вигоду у розмірі 8 тисяч гривень за успішне складання ними екзаменів заліково-екзаменаційної сесії 2 семестру 2017-2018 навчального року. 4 липня 2018 року Київський районний суд м. Полтави затвердив угоду обвинуваченого із прокурором про визнання винуватості та призначив обвинуваченому штраф у розмірі 15,3 тис. гривень.
http://bit.ly/profrights335

Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації та видалення авторства та логотипу Profrights
Детальніше Сховати

Виникли питання чи пропозиції?

Заповніть форму нижче, і ми зв'яжемося з вами (усі поля обов'язкові)

Надсилаю...