arrow check clip close drawing fb gerb gp info map screen step1 step2 step3 tw vk

Особливості академічної мобільності студентів

Закон "Про вищу освіту" гарантує право на академічну мобільність викладачів та студентів. Тобто кожен за певних умов має можливість повчитися чи пройти стажування в іншому ВНЗ за кордоном або в Україні. Ці умови визначені Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 та відповідним Положенням на рівні ВНЗ, що затверджується наказом ректора.

Хто може брати участь в академічній мобільності?

Постанова КМУ встановлює лише одне обмеження: студент має пройти пройти конкурс у разі наявності інших охочих. Окрім цього, умови можуть встановлювати ВНЗ, де студент навчається та до якого подається.

ВНЗ, що приймають, зазвичай встановлюють вимоги щодо року навчання та знання іноземної мови. Українські ВНЗ у внутрішніх положеннях встановлюють показники, на підставі яких конкурсна комісія визначає, хто отримає можливість участі в академічному обміні. Такими показниками можуть бути успішність студента, знання мови, залученість до наукової та дослідницької роботи.

Проте окремі ВНЗ встановлюють обмежувальні вимоги для участі своїх студентів у програмах, що не передбачені Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, і тому є незаконними. Фактично це обмеження права студентів на освіту. Наприклад, це може бути середній бал, що дозволяє бути допущеним до конкурсу чи поїхати на навчання самостійно.

Відповідно до ЗУ "Про вищу освіту", єдиним дозволеним обмеженням права на здобуття вищої освіти є таке, що визначається специфічними умовами здобуття вищої освіти, зумовленими особливостями отримання кваліфікації (наприклад, прохідний бал ЗНО, наявність певного освітнього ступеня). Встановлювати такі обмеження повинна сторона, що приймає, чи донори програми обміну, а не ВНЗ, де студент навчається.

Де можна отримати інформацію про можливості академічної мобільності?

Інформацію про конкретні програми та про партнерські навчальні заклади, з якими здійснюється академічний обмін, можна отримати у відділі міжнародного співробітництва (академічної мобільності) вашого ВНЗ або на його сайті.  

Крім того, можна також самостійно знайти можливості для навчання та оформити це як академічну мобільність.

Хто приймає рішення про академічну мобільність студента?

Рішення про участь студента в програмі академічної мобільності повинно прийматися конкурсною комісією. До неї зазвичай належать представники відділу академічної мобільності, відповідної кафедри та органів студентського самоврядування. Проходити цю комісію потрібно для визнання участі в тій чи іншій програмі, що дозволить ВНЗ перезарахувати прослухані дисципліни після повернення студента. Ця процедура має відбутись незалежно від того, до якого ВНЗ подаватись: партнерського чи за самостійно знайденою програмою.

Навчання за кордоном не потрібно погоджувати зі своїм ВНЗ лише в період канікул чи академічної відпустки або ж якщо студент не планує перезараховувати прослухані в іншому ВНЗ дисципліни.

Яка процедура оформлення академічної мобільності?

Першим кроком оформлення участі в програмах академічної мобільності є подача заявки до конкурсної комісії разом із додатковими документами, якщо такі вимагаються стороною, що приймає. У разі успішного проходження конкурсу оформлюється Наказ про направлення студента за програмою академічного обміну.

Перед від’їздом потрібно укласти Угоду про навчання за програмою академічної мобільності між студентом та його ВНЗ. На її підставі після повернення студента відбувається перезарахування дисциплін.

Положенням ВНЗ може передбачатися, що Угода повинна бути тристороння. У такому випадку вона підписується ще й стороною, що приймає, по завершенні навчання. В Угоді зазначаються фінансові умови участі, інформація про тип документа, що видаватиметься після завершення навчання, і найголовніше -  перелік дисциплін, які студент прослухає та які можуть бути перезараховані після його повернення. У першу чергу студент має шанси перезарахувати ті дисципліни, у яких співпадають зміст, обсяг, результати навчання та отримані компетентності. Проте не існує єдиного підходу до визначення обсягів цього співпадіння. Єдиною вимогою є недискримінація та однаковий підхід до всіх студентів ВНЗ. Тому деталі потрібно уточнювати в Положенні про академічну мобільність та Положенні про організацію освітнього процесу конкретного ВНЗ. Найчастіше мова йде про п’ятдесят і більше відсотків співпадіння.    

За умови погодження між сторонами в Угоду можна вносити зміни під час навчання. По завершенні навчання потрібно оформити академічну довідку (transcript of records), де має бути вказана повна інформація про прослухані курси: їхні назви, кількість кредитів, отримана оцінка за шкалою країни, що приймає. На її підставі можна буде перезарахувати дисципліни, які не були внесені в Угоду про навчання ECTS.

Як довго можуть тривати програми академічної мобільності?

Термін навчання визначається умовами програми, ВНЗ не може його обмежувати, лише встановлювати рекомендовані строки. Зазвичай це семестр або один навчальний рік.  

Потрібно пам’ятати, що, прийнявши Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, уряд не скасував дію окремих пунктів інших положень, які йому суперечать. Мова йде про Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затверджене постановою КМУ від 13 квітня 2011 р. №411 та Постанова КМУ від 2 лютого 2011 р. №98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”.

Ці дві постанови обмежують строки академічної мобільності для студентів двома, а для аспірантів - одним роком. Оскільки вони все ще чинні, то адміністрація ВНЗ може на них послатися при прийнятті рішення. У такому випадку потрібно звернути увагу адміністрації на Лист Міністерства юстиції України, у якому рекомендується у випадку колізії користуватися нормами, що були видані пізніше.

Та оскільки Лист носить рекомендаційний характер, то адміністрація ВНЗ все-таки може прийняти рішення обмежити строки академічного обміну студента. У такому разі залишається лише варіант судового оскарження рішення.

Як відбувається перезарахування дисциплін?

Рішення про перезарахування дисциплін приймається відповідною випусковою кафедрою. Без додаткової атестації перезараховуються дисципліни, внесені до Договору про міжнародну академічну мобільність. При цьому варто пам’ятати, що незадовільні оцінки з таких предметів вважатимуться академічною заборгованістю і можуть стати підставою для відрахування з ВНЗ.

Щодо дисциплін, не внесених до Договору, то загальноприйнятих правил не існує. Зазвичай їх перезараховують, якщо отримані компетенції відповідають вимогам відповідної навчальної дисципліни.  

Що робити, якщо не вдалося виконати програму навчання в рідному ВНЗ?

Один з принципів академічної мобільності полягає в тому, що студент може виконати навчальну програму під час перебування в іншому ВНЗ та перевестись на наступний курс. Але якщо це не вдається, необхідно або навчатися за індивідуальним графіком, або продовжити термін навчання.

Індивідуальний графік передбачає самостійне складання іспитів після повернення або ж переведення на наступний курс із заборгованістю з можливістю прослухати предмети під час навчання. Проте остання опція існує не в усіх ВНЗ, а кількість предметів, які можна таким чином прослухати, обмежена. З конкретними умовами можна ознайомитися в Положенні про академічну мобільність ВНЗ.  

Повторне навчання означатиме для студента прослуховування всіх предметів, які не вдалося перезарахувати після повернення. Проте він не зможе вже це зробити за рахунок бюджету і повинен буде сплатити вартість контракту самостійно.

Чи зберігається стипендія під час академічного обміну?

Так. За загальним правилом стипендія зберігається, але для цього мають бути виконані такі умови:

  1. Студент не отримує або отримує часткове фінансування за програмою мобільності.

  2. Якщо студент не може прослухати в закордонному ВНЗ достатньої кількості курсів, які будуть перезараховані в українському ВНЗ, то додатково матиме виконати індивідуальну програму навчання після повернення.

Якщо обмін триває рік, то після здачі семестрових екзаменів потрібно передати в деканат довідку про результати сесії, щоб бухгалтерія визначила розмір стипендії.

Що робити якщо конкурсна комісія не дала дозволу на участь в академічному обміні?

Якщо студент не пройшов конкурс або обрана ним програма не може бути зареєстрована як академічна мобільність (наприклад, через неузгодженість навчальних програм), але він має можливість самостійно виїхати на навчання, можна взяти академічну відпустку.  

Також потрібно пам’ятати, що в будь-якому випадку не є академічною мобільністю стажування за кордоном, якщо воно не мовне або наукове (наприклад, популярна програма обміну “Work and Travel USA”). У період навчання такий проект можна здійснити виключно в рамках академічної відпустки чи канікул.

 

Як захистити свої права?

Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації та видалення авторства та логотипу Profrights
Детальніше Сховати

Виникли питання чи пропозиції?

Заповніть форму нижче, і ми зв'яжемося з вами (усі поля обов'язкові)

Надсилаю...