arrow check clip close drawing fb gerb gp info map screen step1 step2 step3 tw vk

Як перевестись під час навчання

Студенти мають право на три форми переведення під час навчання: 
- з одного ВНЗ до іншого; 
- з однієї форми навчання на іншу; 
- з однієї спеціальності на іншу.
Це передбачається Наказом МОН “Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти’’, а подібне рішення може вплинути на гаманець студента та кінцевий результат навчання. 
 
Переведення до іншого навчального закладу
Переведення до іншого ВНЗ - справа досить складна, особливо якщо бажане місце навчання престижне та популярне серед студентів. Наказ МОН, яким врегульовано порядок такого процесу, фактично встановлює лише два обмеження: заборону переведення на перший курс навчання та на іншу спеціальність для студентів, які навчаються на магістратурі.  
Додаткові вимоги до студентів можуть встановлюватися внутрішніми положеннями ВНЗ. Проте вони не повинні обмежувати право на переведення, а лише конкретизувати процедуру переведення, права й обов’язки студентів. Це значить, що переведення до іншого ВНЗ на бюджетну форму з контрактної або з приватного - в державний університет не може бути заборонено. Потрібно лише зважати на те, що кожен ВНЗ має межі ліцензійного обсягу набору студентів. Якщо “вакантних” місць нема, то перевестися неможливо ні на контракт, ні на бюджет.  
Процедура переведення для студентів-контрактників має свою особливість: необхідна згода тих, хто оплачує їхнє навчання. Наказ не уточнює її формат, але очевидно, що вона може бути лише письмова. Часто студенти укладають угоду з ВНЗ особисто, хоча гроші сплачують батьки. У такому випадку їхня згода не потрібна. Якщо ж навчання оплачує юридична особа, то необхідно принести погодження, написане в довільній формі, від уповноваженої посадової особи, установи чи організації, що оплачує навчання. 
 
Порядок переведення
Наказом МОН встановлено, що переведення до іншого навчального закладу здійснюється за згодою обох ректорів. Для цього необхідно подати заяву на ім'я ректора свого ВНЗ і, одержавши письмову згоду, звернутися до ВНЗ, куди планується переведення. 
На практиці ректор не приймає рішення про переведення одноособово, а делегує його декану відповідного факультету. Саме декани особисто чи колегіально створеною на факультеті комісією розглядають заяви на переведення, готують клопотання на ім’я ректора щодо такої можливості, наявності у студента академічної різниці та способів її ліквідації. Це може бути перезарахування, вивчення та здача навчальних дисциплін до початку чи впродовж першого семестру (це радше виняток). Потрібно бути готовими зробити це відразу і серйозно  підготуватися, адже особа, яка не ліквідувала академічну різницю до визначеної дати, позбавляється права на переведення.
ВНЗ можуть встановлювати максимуми допустимої для переведення академічної різниці (вимірюється в кредитах ECTS). Зазвичай вона менша для студентів, які переводяться посеред року. Тим, хто має велику академічну різницю, можуть запропонувати перевестися на курс нижче. ВНЗ має право вирішувати, які навчальні дисципліни перезараховувати. Детально процедура регламентована Положенням про порядок перезарахування навчальних дисциплін відповідного ВНЗ. Проте варто бути готовими, що перезарахують тільки дисципліни з оцінкою “добре” чи “відмінно”, в інших випадках ліквідація академічної різниці вже не буде безкоштовною - це платна освітня послуга ВНЗ. Про конкретну вартість потрібно уточнювати в навчальному закладі.
У Наказі не зазначено, але, швидше за все, у новому університеті відразу попросять принести документи з інформацією про прослухані дисципліни, кількість кредитів, копію паспорта, індивідуального податкового номеру та копію угоди на навчання, якщо форма навчання - контрактна. Це пов’язано з тим, що пересилання особової справи може зайняти чимало часу, а рішення щодо переведення студента потрібно прийняти протягом двох тижнів. 
Переведення відбувається на конкурсній основі, якщо охочих більше, ніж місць. Студенту-контрактнику перевестися на бюджетне місце може бути не просто, оскільки пріоритет матимуть ті, хто вже навчається на відповідній формі. 
 
Переведення на іншу форму навчання
Один з варіантів зміни форми навчання - це переведення з контрактної форми навчання на бюджетну. Необхідна умова для цього - наявність вільних бюджетних місць. Вони можуть утворитися в результаті відрахування студентів-бюджетників, переведення їх на іншу форму навчання чи до іншого ВНЗ, внаслідок оформлення ними відпустки по догляду за дитиною віком до 3-х років, у разі виділення додаткових місць тощо.
Про наявність бюджетних місць найкраще особисто дізнаватися в деканаті. Положення  деяких ВНЗ передбачають, що деканат повідомляє студентів шляхом оголошення конкурсу, але це радше виняток. Також потрібно пам’ятати, що переведення здійснюється в межах одного курсу і однієї спеціальності/напряму підготовки. Якщо, наприклад, з’явилося бюджетне місце на другому курсі, а ви навчаєтеся на третьому, то перевестися не зможете.  
Оскільки в кожному університеті завжди є контрактники, які теж захочуть потрапити на вільні бюджетні місця, то швидше за все відбір відбуватиметься на конкурсній основі. Найімовірніше, увагу будуть звертати на успішність навчання, участь в науковій роботі та громадському житті факультету. Додатковими обставинами також можуть бути матеріальне становище, характеристика студента від викладачів чи органів студентського самоврядування. На відміну від інших форм переведення, у цьому випадку є пільгові категорії, які користуються першочерговим правом переведення (ті ж, що й при вступі). Їх перелік щороку змінюється, але там у будь-якому випадку є діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, інваліди деяких груп, діти учасників АТО, які загинули. Для студентів, які навчаються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, обов’язковою передумовою переведення на бюджет є дострокове повне погашення отриманого кредиту.


Інший варіант зміни форми навчання - переведення з очної на заочну (екстернат, дистанційну форму тощо) чи навпаки. Спеціального нормативного акту, який би регулював це питання, немає, тому потрібно керуватися Наказом МОН та внутрішніми положеннями ВНЗ, якщо такі є. У деяких ВНЗ заочна форма навчання відбувається не на тому самому факультеті, а винесена в окремий структурний підрозділ, який найчастіше називається Інститутом дистанційного та заочного навчання. У такому випадку від студента можуть вимагати оформлення обхідного листа.   
Як і в усіх інших випадках переведення, зміна форми навчання здійснюється на підставі заяви студента та за рішенням ректора, який прийматиме його, грунтуючись на висновках представників факультету. Це може бути спеціально створена комісія чи вчена рада факультету, якщо така є. 
 
Переведення на іншу спеціальність
У випадку зміни спеціальності Закон накладає одне обмеження - змінити напрям підготовки не можна, якщо студент навчається на магістратурі (це можливо лише шляхом перевступу). Нагадаємо, що МОН рекомендував ВНЗ дозволити перехресний вступ: дати випускникам можливість після закінчення бакалаврату за одним напрямом, вчитися на магістратурі за іншим (за винятком спеціальності “правознавство” та медичних). 
Згода ректора на переведення студента є лише формальністю. Фактично рішення приймає відповідний декан. Він особисто чи колегіально розглядає документи, подані студентом, проводить їх конкурсний відбір на підставі показників успішності, у разі наявності декількох претендентів визначає обсяг академрізниці, що потрібно ліквідувати, складає графік її здачі.
ВНЗ також може встановлювати граничні строки зміни спеціальності або граничну допустиму кількість академрізниць. Наприклад, може бути заборонено змінювати спеціальність після другого курсу або у випадку, якщо академрізниця становить більше 20 кредитів ECTS. Це зумовлено тим, що  перехід на іншу спеціальінсть чи навіть зміна факультету не дає підстав для продовження навчання на бакалавраті більше, ніж 4 роки, тому студент повинен мати розумне навантаження, щоб встигнути опанувати програму. 
 
Коли здійснюється переведення
Законом не встановлено чітких строків, тобто теоретично переведення може відбутися і посеред навчального семестру. Проте, швидше за все, адміністрація ВНЗ зважатиме на неперервність навчального процесу і погодиться на переведення після закінчення навчального року або, як виняток, семестру. У тих ВНЗ, де є положення про переведення студентів, зазвичай встановлені чіткіші вимоги до строків. У будь-якому випадку мінімальний строк подачі заяви - два тижні до початку навчання. Саме стільки ректор має право на розгляд заяви студента. 
 
 
 
 
 

Як захистити свої права?

Матеріал є об'єктом інтелектуальної власності.
Копіювання та поширення дозволяється тільки зі згадкою першоджерела не нижче другого абзацу, без зміни змісту публікації та видалення авторства та логотипу Profrights
Детальніше Сховати

Виникли питання чи пропозиції?

Заповніть форму нижче, і ми зв'яжемося з вами (усі поля обов'язкові)

Надсилаю...